Kırmızı Baret | ISG Portalı

Risk Değerlendirme Nedir?

 • 14 Haziran 2018
 • 496 kez görüntülendi.
Risk Değerlendirme Nedir?

Risk değerlendirme nedir sorusunu cevaplamadan önce risk değerlendirmenin hayatımıza nasıl girdiğini ve zorunlu kılındığını belirtelim. 2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı kanunla birlikte işverenlerin (yapmak ve yaptırmak ile yükümlü olduğu) yükümlülükleri arasında yer alan risk değerlendirme işlemleri, uzman bir risk değerlendirme ekibi ile iş yerinin birçok noktada tehlikelerinin tespiti ve giderilmesinde yararlanılan bir doküman olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Risk Değerlendirme (Risk Analizi) Nedir?

Ücret karşılığı gerçekleşen her çalışma, bir kazanç sağlama maksadıyla gerçekleşmektedir. 6331 sayılı kanun ve ona bağlı yönetmelik ile yaptırımların tamamı kazanç sağlanan işlerde iş ve işçinin güvenliği ile sağlığının korunmasını sağlamak için aksiyonlar alınmasını gerekli kılmaktadır. İş yerlerinde kayıplara yol açabilecek tüm durumlar, risk olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte risk tanımı; istatistik olarak anlamlandırılabilecek, çalışana bağlı veya bağımsız olarak ortaya çıkabilecek olayların tamamı olarak da adlandırılabilmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

risk değerlendirme ne zaman yapılırRisk değerlendirme hizmeti, OSGB veya Toplum Sağlığı Merkezlerinden alınabileceği gibi içe görevlendirme adı verilen iş yerinin kendi bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından da sağlanabilmektedir. İşverenlerin tamamı, çalışma alanı içerisinde iş fırsatı sağladığı tüm personelin güvenlik ve sağlığını sağlamak ve bu tutumu süresiz olarak sergilemek zorundadır. Bu tanımın da etkisiyle sürekli risklerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi, kaynağında yok edilmesi gibi çözümler ile çalışanların güvenlik ve sağlıklarının korunması gerekmektedir. İşveren aktif ve doğru bir risk değerlendirme için İSG profesyonellerine ve risk değerlendirme ekibinin diğer tüm üyelerine uygun ortam ve doküman sağlamakla yükümlüdür. Risk değerlendirme gerçekleştirilmiş olsa dahi işverenin çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlamak yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

 

Risk Değerlendirme Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk değerlendirme ekibi;

 • İşveren veya işveren vekili
 • İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
 • İşyerinde bulunan çalışan temsilcileri
 • İşyerinde bulunan destek elemanları
 • İşyerindeki bütün bölüm ve birimleri temsil etmesi sağlanacak olan, mevcut ve muhtemel tehlike kaynakları ve riskler hakkında bilgisi ve tecrübesi olan kişiler

İle birlikte işverenin gerekli görmesi durumunda bu ekibe dışarıdan destek verecek kişi ve kuruluşlardan da yararlanılabilir. Yukarıda saydığımız maddelerden de anlaşılacağı üzere risk değerlendirme çalışmaları sadece İSG profesyonelleri tarafından değil İSG süreçlerinin tamamına hakim olan, iş yerini yakından tanıyan kişiler ile birlikte oluşturulan bir ekip ile gerçekleştirilmelidir.

 

Risk analizi ne zaman ve ne sıklıkta gerçekleştirilmelidir?

Tüm işyerlerinin kuruluş ve tasarım aşamaları da dahil olmak üzere tüm süreçlerini kapsayan tehlikeleri belirleme, analiz etme, risk ve kontrol tedbirlerini karşılaştırma, hazırlanan risk değerlendirmenin dokümante edilmesi ve yapılan çalışmaların tamamının güncellenmesi şeklinde gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmaları, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda 2,4,6 yılda bir yenilenmesi gereken bir süreçtir

Bununla birlikte risk değerlendirme;

 • İş yerinde herhangi bir birim veya bölümde uygulanan teknoloji, kullanılan ekipmanlar ve maddelerde değişikliklerin meydana gelmesi,
 • İş yerinin taşınması veya binalarda değişikliğe gidilmesi,
 • İş yerinde meslek hastalığı, iş kazası veya ramak kala olayı meydana gelmesi,
 • Çalışma ortamı ile alakalı sınırlarda mevzuata dayalı değişikliklerin yapılması
 • Yapılan sağlık gözetimleri veya çalışma ortamı ölçümleri (gürültü ölçümü, ses ve titreşim ölçümleri gibi) sonucunda gerekli görülmesi,
 • İşyeri dışından da olsa süreci doğrudan etkileyecek yeni bir tehlike kaynağının ortaya çıkması

Gibi durumlarda süre beklenmeksizin revize edilmelidir.

Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?

risk nedirYukarıda belirtilen hususların tamamı dikkate alınıp, uygun çalışma ortamı ve kişiler belirlendikten sonra risk değerlendirme; tehlike kaynaklarının bölüm bazlı belirlenmesi ile tamamlanmaya başlamaktadır. Tespit edilen tehlikelerin ortadan kaldırılması, kabul edilebilir seviyeye gelmesi gibi durumları sağlamak için risk değerlendirme ulusal veya uluslararası yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılarak gerçekleştirilir.

Tespit edilen değerlerin sonunda;

Risklerin Belirlenmesi ve Analizi

Tespit edilmiş olan risklerin her birinin ayrı ayrı özenle incelenmesi, yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkan tehlikelerden meydana gelebilecek risklerin sıklıkları ve bu risklere kimlerin nasıl maruz kalacağı, hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Risk değerlendirme sürecinin başından beri toplanan tüm veriler, işletmenin bina, demografik yapı, işletmenin faaliyetleri gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

İşletmede birbirinden farklı bölümlerde farklı işler yapılıyorsa yukarıda saydığımız süreçler yenilenerek risk değerlendirmeye devam edilir. Çalışmaların tamamlanmasından sonra değerlendirilen tüm riskler, en yüksek skordan en düşüğe doğru sıralanarak tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması için Düzeltici önleyici faaliyetlerin tanımlamaları yapılır Risklerin tamamı giderilene veya kabul edilebilir seviyeye getirilene kadar risk değerlendirmesinde revize çalışmaları devam ettirilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ