Kırmızı Baret | ISG Portalı

OSGB Nedir

  • 01 Temmuz 2018
  • 977 kez görüntülendi.
OSGB Nedir

OSGB, bölgesinde faaliyet gösteren tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında siz bilgi verecek bir sayfa olarak hazırlanmıştır. Açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan OSGB nedir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa uygun hizmet vermek için kurulan kuruluşlardır.

OSGB Nedir Nasıl Faaliyet Gösterir?

Bu tanımı biraz daha açarsak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini verecek, mevzuata uygun tıbbi ve fiziki donanımı bulunan, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden meydana gelen özel kuruluşlardır.

OSGB ler hizmet vermek için belli büyüklükte bir yere, kadrosunda hekim, uzman ve yardımcı sağlıklı personellere sahip olmalıdır. Bunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenmekte ve izin alındığında yetki alarak hizmetlerini verebilirler. OSGB burada hizmet verme yetkisine sahip olarak hizmetlerini vermektedir. Bakanlığın müfettişleri tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

OSGB lerin tamamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kaydedilen ve kontrol edilen İSG-KATİP sisteminden atama yapmak, atamaların firmanın yetkilisi tarafından TC Kimlik No su ile E-Devlet sisteminden onaylanması halinde hizmet verme yetkisine sahip olurlar.

OSGB olarak gerekli kayıt ve kontrol sistemini oluşturmuş bulunmaktayız. Bunu düzenli olarak takip ederek, artış halinde İSG-KATİP atamalarını yenilemekte ve işveren bilgi verilmesi sağlanmaktadır.

2015 yılından itibaren tehlike kategorisine göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan bütün işyerleri ve 50 kişinin üzerinde çalışanı olan az tehlikeli işyerleri İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almakla yükümlü kılınmıştır. Bu hizmeti almayan işyerlerinin denetimde ağır para cezası ile karşılaşacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilmiştir.

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise tehlike sınıfı gözetilmeksizin özel ve kamu sektöründeki işyerleri bu hizmeti almakla yükümlü kılınmıştır. İşyerinin yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermesi halinde tek kişi bile olsa bu hizmeti almakla yükümlüdür. Sadece bir çalışanı olmayan ve yapım ya da hizmet işiyle uğraşmayanlar ile kanunda belirlenen işyerleri bundan muaf tutulmuştur.

OSGB ler bakanlık tarafından yetki sertifikası alan, düzenli şekilde hizmetleri denetlenen, sonuçları kapatılmaya kadar giden ceza puanları ile hizmet sağlamaktadır. Bu kuruluşların amacı işveren ve çalışanların katılımıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, bunu sağlamak için gereken önlemlerin alınmasını, bunun için gerekli denetim, gözetim ve eğitim hizmetini sağlamaktır.

OSGB ler ile ilgili yasal düzenlemeler

OSGB lerin ilk tanımlaması 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4857 sy İş Kanununa istinaden yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeli” nde olmuştur.

TBMM Genel Kurulunda 20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 29339 sy Resmi Gazetede 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6331 sy İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile buna bağlı 28512 sy 29 Aralık 2012 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” OSGB tanımlamasını yeniden yapmıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tanımı işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermek üzere oluşturulmuş ve bakanlıkça yetki verilmiş, bu hizmetler karşılığında fatura kesen ticari kuruluşlar olarak yer almıştır. Düzenlemelerde OSGB lerin byetki ve sorumlulukları da detaylı olarak belirlenmiş, çalışma esasları da gösterilmiştir.

OSGB Avantajları nelerdir?

İşyerinizde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacak. Personelin bütün sosyal ve güvenlik hakları hizmet alacağınız OSGB sorumluluğunda olacaktır.

OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti de tek elden yürütülüp, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararları da daha kolay uygulanacaktır.

OSGB Kurulabilmesi için hangi şartlar gereklidir?

OSGB kurulması ve hizmet alınması için işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan;

  • En az bir iş güvenliği uzmanı
  • En az bir işyeri hekimi
  • En az bir sağlık personeli istihdamı olması zorunludur.

OSGB de bunun dışında mevcut birimlerin bakanlığa karşı işlemlerinden sorumlu olacak sorumlu müdür bulunması gerekir.

Bu bilgilerin ışığında OSGB nedir, diye sorarsanız işçilerin sağlık gözetimlerini yapmak OSGB görev alanına girmektedir diyebiliriz. Bunu sağlamak içinde OSGB görevlendirdiği işyeri hekiminin firmayla yapacağı anlaşmaya ya da çalışan sayısına göre ayda en az 1 defa kanunda öngörülen süreyle işyerini ziyaret etmekte, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. tolga dedi ki:

    kendi adamlarına iş verirler genelde

BİR YORUM YAZ