İş Güvenliği Makaleleri

Bütün iş türlerinin hem kendi içerisinde hem de dışarıdan gelebilecek riskleri vardır. Bu risklerin tespiti...
Kompresör, pnömatik çalışma sistemlerinde kullanılan, dışarıdan aldığı havayı, giriş basıncına göre çok daha yüksek bir...
Antropometri, Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bir...
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında en çok karıştırılan hususlardan biri de alt işverenlik (taşeron) ve...
OSGB, bölgesinde faaliyet gösteren tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında siz bilgi verecek bir sayfa...
İşyerlerinde çalışma ortamının güvenliği için, işlerin görsel açıdan daha kolay yapılabilmesi için ve görüş alanının...
Exproof ekipman nedir, Exproof ekipman patlayıcı ortam oluşma riski olan işyerlerinde, patlayıcı ortamın oluşmasından sonra...
Onayı defter olarak ta bilinen tespit ve öneri defteri yürürlüğe 29 Aralık 2012 tarihli İş...
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, genel çerçevede çalışanların bulundukları çalışma ortam ve şartlarında gerçekleştirilen...
MSDS, dilimizde Malzeme Güvenlik Bilgi Formu olarak adlandırılan ancak, global olarak Material Safety Data Sheet...
Evimizde Daha Güvenli Bir Yaşam   Çeşitli şekillerde evimizde ev kazaları ile karşı karşıya kalabiliriz....
Risk değerlendirme nedir sorusunu cevaplamadan önce risk değerlendirmenin hayatımıza nasıl girdiğini ve zorunlu kılındığını belirtelim....
Çalışanların yaptığı işin tehlike oranı azda olsa, çokta olsa hemen her firmada yüksekte çalışma riski...
İnsanla iş esnasında ya da yaşam alanlarında kullanılan donanım ya da ortam arasındaki ilişkilerin bilimsel...
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın hale gelmesine rağmen halen oturmamış bir kültür olarak...
Patlayıcı ortamların risk değerlendirmesi konusu çoğu İş Güvenliği Uzmanı tarafından yeteri kadar anlaşılamamıştır. 6331 Sayılı...
IBYS Nedir sorusunun cevabını sizlere vermeden önce IBYS sistemi ve hayatımıza bu zorunluluğu getiren genelgeden...
Kişisel Koruyucu Donanımlar Kişisel koruycu ekipmanlar işyeri ortamında öncelikle kendimiz olmak üzere çevremizin güvenliğini korumak...