Kırmızı Baret | ISG Portalı

iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Ergonomi

 • 19 Haziran 2018
 • 616 kez görüntülendi.
iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Ergonomi

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, genel çerçevede çalışanların bulundukları çalışma ortam ve şartlarında gerçekleştirilen iyileştirme, risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi ile çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına hizmet etmektedir. Ergonominin tanımında da karşımıza çıkan bu benzerlik, gerçekleştirilen bu iki sistematik çalışmanın birbiri ile ortak paydalarının çoğalmasına neden olmuştur.

isg yönetim sistemiİş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliğini sağlamak için ergonomiyi de kullanır. Ergonomiyi oluşturan en önemli konuların başında gelen İSG, ergonomiye dayalı biyolojik, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik etmenler gibi onlarca etmen arasından tespit edilen bulguların iyileştirilmesi ile çalışan güvenliğini sağlamaktadır.

Daha önceki yazılarımızda da belirtildiği gibi ergonomi doğrudan çalışanların insani, fiziksel, biyolojik yapılarına göre işin yapısal olarak düzenlenmesi esasına dayanmaktadır. Kısacası ergonomi; “insanın işe” değil “işin insana” uyumunun sağlanmasıdır.

İSG açısından ergonominin sağlanması, İSG profesyonelinin danışmanlığında işverenlerin sorumluluğu altındadır.

Çalışan güvenliği ve sağlığının sağlanması amacı ile işverene yüklenen sorumluluklar;

  • Olası tehlikelerin tespiti, tanımlanması ve giderilmesini sağlamak,
  • Tespit edilen her bir tehlike için risk boyutunu tahmin veya hesap edebilmek,
  • Tespit edilip hesaplanan riskler kabul edilebilir seviyeye düşürülmedi veya ortadan kaldırılmadı ise gerekli önlemleri almak

Olarak değerlendirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Önemi

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin önemi, İSG alanında tespit edilen tüm uygunsuzlukların giderilmesi, ortadan kaldırılması ve sürekli iyileştirme yaklaşımının uygulanması ile yasal zorunlulukları sağlamakla birlikte İSG kültürü oluşturma ve çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmakla daha belirgin bir şekilde kavranabilmektedir.

Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre; sigorta kapsamı dışında iş kazalarından sonra ortaya çıkan maliyetler, sigorta dahilindeki maliyetlerden ortalama 8-36 kat daha fazla maliyet oluşturmaktadır. İş gücü kaybı, tazminatlar vs. maddi masrafların dışında iş veriminin azalması, etik etkenler ve kaza sonrasında ortaya çıkan diğer durumlar gösteriyor ki; iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, sistematik ve bilimsel olarak “çalışma” olan her yerde uygulanmalıdır.

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımı

Çalışmanın olduğu tüm işyerlerinde işin gerçekleştirilmesi esnasında farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan, çalışan sağlığına zarar verebilecek kaza ve diğer tüm etkenlerden korunmak, daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla bilimsel ve sistemli bir operasyonla tehlike ve risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, belirlenen tehlike ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde asıl amaç; işyerinde çalışmadan dolayı ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını ve oluşabilecek kazaları en aza indirgemek, tüm riskleri ortadan kaldırmak ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin standartlaştırılmasında kullanılan ana kılavuzlar ILO ve OHS’nin genel çapta iki temel amacı vardır.

  • Ülkelerin kedi İSG yönetim sistemlerini kurmalarında kılavuz niteliğinde işlev görmek,
  • Ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşların yönetim ve genel politika düzenlemelerine katkı sağlayarak yol gösterici niteliğinde olmaktır.

İSG Yönetim sistemlerinin İSG’ ye Katkısı Nedir?

Yazımızda yukarıda da belirttiğimiz üzere sakatlık veya hastalıkla sonuçlanan her türlü kaza ve olay, iş stresinin yanında ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Kazalardan sonra ortaya çıkan hesaplanamaz giderlerin varlığı da düşünüldüğünde İSG yönetim sistemleri, ciddi anlamda işyerlerinde İSG faaliyetlerinin yürütülmesi ve ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpların önüne geçmek için hayati önem taşıyan bir kavramdır.

isg yönetim sistemleriİSG yönetim sistemleri, İSG süreçlerinin sürdürülebilirliği önündeki en büyük etkenlerden olan organizasyon ve planlama aşamalarının standardize edilmesi ile birlikte İSG süreçlerinin yürütülmesine fayda sağlamaktadır. Öte yandan özellikle ülkemizde farklı görevlerde de kullanılmak, mesai harcatılarak faydalanılmak istenen İSG profesyonellerinin görev alanlarını ve iş sürecini doğrudan İSG’ye odaklanarak devam ettirebilecekleri çerçeveleri de belirlediğinden İSG yönetim sistemleri İSG profesyonelleri için de oldukça büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte global olarak uygulanmış, denenmiş ve iyileştirilmiş İSG ile alakalı standart ve uygulamalarının bütününden faydalanılarak kurulmuş bir İSG yönetim sistemi ile Amerika’yı yeniden keşfetmek yerine bilinen ve hataları minimize edilmiş sistemler ile çalışılması sağlanmıştır.

İSG Yönetim Sistemlerinin Yönetime Katkısı

İSG yönetim sistemleri sayesinde denetleyenler, işveren ve yöneticiler ile çalışanların rol ve sorumluluk çerçeveleri tanımlanmış olduğundan görev ve yetkilerin tam olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte İSG yönetim sistemi, İSG faaliyetleri ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi hayati önem taşıyan birçok konuda yönetime sistematik bir yaklaşım kazandırmaktadır. İSG yönetim sisteminin yönetime katkıları ile ilgili;

  • İSG mevzuatlarına tam uyum sağlar
  • Önceden görülmeyen, tespit edilemeyen risk ve tehlikelerin düzeltilmesi veya giderilmesi sayesinde ortaya çıkabilecek maddi kayıpları engeller
  • Yönetimin karar verme yetkisini İSG faaliyetleri için daha faydalı bir şekilde kullanmasını sağlar
  • Kazasız süreçler ile markanın İSG puanını belirler ve şirketin imajına olumlu katkılarda bulunur
  • Denetleme ve üretim mekanizmalarının düzenli ve faydalı bir şekilde işleyebilmesi için stratejik planlamalar yapılmasını sağlar
  • Şirketlere ve yönetime içinde bulundukları riskler ile ilgili stratejik noktaların tespitinin yapılmasında katkı sağlar
  • Denetim süreçlerinin otomatik hale getirilmesi ile minimum iş gücü kaybına ve kazaya sebep olur
  • Yönetimin taahhüdünü sağladığını gösterir
  • Çalışanların İSG faaliyetlerine verilen önem ve özeni görmeleri ile birlikte İSG kültürü oluşturmada etki sağlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ