Teknik öğretmenler, üniversite ve meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olan kişiler, fizikçi, biyolog ve kimyager titrine sahip olan kişiler ile mühendislik ve mimarlık bölümlerinden mezun olan kişiler iş güvenliği uzmanı olabilir.