Kırmızı Baret | ISG Portalı

Etiket: İş Kazaları

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi tarafından TÜİK, SGK ve Eurostat verileri üzerinden hazırlanan...
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, komisyon üyelerinin oy birliği ile ‘İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Alt...
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) açıkladığı rapora göre, yaklaşık bir milyon çocuğun çalıştırıldığı Türkiye’de...
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Uğur Ergün, iş kazalarının yüzde 98’inin, basit...
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, iş kazası sonucu yüzde 32 iş göremezlik raporu verilen kişiye 20...
Meydana gelen kazalar bazı başlıklar altında toplanabilir. Kazalarda önemli olan, bu kazaların kayıt altına alınması...
Kaza, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Can ve mal kaybına ve zararına sebep olan kötü bir...
Kaynak işinde İş Kazası
Merdiven Düşmesi İş Kazası
Pres Makinesi İş Kazası
TORNA TEZGAHINDA GÜVENLİK: Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır : 1)Otomatik...