"iş kanunu" ile Etiketlenen Konular

Yapılan işin mücbir (zorunlu) sebebler, idari izinler ve çalışanın isteği üzerine kullanmış olduğu izinler sebebiyle...
İş Kanunu İş kanunu ülkemizde 25.08.1971 taihinde ilk kez kabul edilmiştir. 01.09.1971 tarihindeyse resmi gazetede...
İş Hukuku Nedir ? İş hukuku iş, işçi ve işveren ilişkisi içinde olan kişilerin uymakta...
Tesbit isteme ve Çalışmaktan kaçınma hakkı Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun...
Tesbit isteme ve Çalışmaktan kaçınma hakkı Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun...
İtmek veya Çekmek: İtmek ve çekmek kişinin kendi vücut ağırlığını kullanarak gerçekleştirdiği eylemlerdir – iterken...
Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş Yasası Sağlık; Sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal...