Kırmızı Baret | ISG Portalı

Diğer Sağlık Personeli

 • 24 Ocak 2016
 • 2.729 kez görüntülendi.
Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurul çalışmaları ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanıyla beraber işbirliği içerisinde çalışan kişidir. Bu alanda çalışma yapmak için Bakanlık tarafından hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni diplomalarına sahip olmak ve işyeri hemşireliği belgesine sahip olmak gerekmektedir. Mevcut olan belgelerin olması durumunda diğer sağlık personeli eğitimi sonrasında Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılacak olan diğer sağlık personeli sınavından başarılı olmak gerekiyor.

Diğer sağlık personeli sertifikasının verilmesi amacıyla yapılan eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde olmaktadır. Uygulanacak programın içeriği ve programda eğitimi verecek olan eğitimcilerin nitelikleri Genel Müdürlük tarafından belirlenmektedir. Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşiresi) için verilen eğitim programının süresi 90 saatten az olmamaktadır. Teorik eğitimin maksimum yarısı uzaktan eğitim ile verilebiliyor. Geri kalan eğitim programı yüz yüze verilmek zorundadır. Diğer sağlık personeli belgesi 5 yılda bir kez alınan yenileme eğitimleri sayesinde yenilenmektedir.

Program katılımcıları 45 saat uzaktan ve 45 saat örgün olarak 90 saatlik eğitimi tamamlamak zorundadır. Tamamlanan eğitim sonrasında adaylar 3 yıl içerisinde diğer sağlık personeli sınavına katılmalıdır. ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu sınavda 50 soruluk sınavdan en az 30’unu doğru şekilde cevaplandırmak gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitim Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. büşra dedi ki:

  DSP Görevlendirme sürelerindeki son değişiklikler ;

  Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 7. maddesine göre yapılır.

  Bu maddeye göre, az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika
  diğer sağlık personeli bulundurmak zorunludur.

BİR YORUM YAZ