Kırmızı Baret | ISG Portalı

Çalışma Hayatında Etik

  • 15 Ekim 2015
  • 1.565 kez görüntülendi.
Çalışma Hayatında Etik

Etik kelimesinin kökeni, Yunanca “ethos” (töre, gelenek, ahlak)

Sözlük anlamı: töre bilimi, ahlak bilimi, ahlakla ilgili.

Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen bilim dalı.

İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü; doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı.

Etik: Ahlak felsefesi ile ilgili sistematik analiz ve uygulamaların bilimi.

Ahlak: İnsanların karar ve eylemlerinin değersel boyutu..

 

Moral Değerler: İnsan tutum ve davranışlarının iyi (doğru) ya da kötü (yanlış) yönden değerlendirilmesi.

-Davranışlarımıza yön veren etmenler nelerdir?

– Ne yapmalı/yapmamalı?

– Neden yapmalı/yapmamalı?

– Nasıl yapmalı/yapmamalı?.

-İnsan davranışlarına yön veren evrensel, zaman, coğrafya ve kültürden bağımsız temel etik ilkeler var mıdır?

-İyi bir insanın özellikleri/nitelikleri nelerdir?

Mutlakçılık: Tüm zamanlara ve toplumlara uygulanabilecek evrensel etik ilkeler ve bunu ortaya koyan bir etik düşünce vardır.

Mutlakçı Yaklaşımlar: Erdem etiği, Ödev etiği, İlkeci kuramlar, Teleolojik kuramlar.

Görececilik: İyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın evrensel ilkeleri yoktur, yalnızca etik ilkelerin değil etik düşünmenin kendisi de toplumdan topluma ve tarihsel süreç içinde anlam değiştirir.

Görececi Yaklaşımlar: Vaka temelli etik kuramlar, Varoluşçu etik, Feminist etik, Anlatısal etik.

 

Çalışma Yaşamını Etkileyen Etik Konular

Temel amaç: Herkes için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak işe uyum kapasitelerini artırmak.

İş sağlığı profesyonelleri (İSP), sağlık ve güvenlik ile ilgili ekipmanların seçimi ve dizaynının yanında, güvenli iş ortamı yönetimine tecrübeleriyle katkı sağlanmak sorumluluğunu da taşımaktadırlar.

Etik kodlar neden gereklidir?

– İSP, işçi, işveren, toplum, halk sağlığı ve sosyal güvenlik ve adalet makamları gibi diğer kurumlara karşı karmaşık ve kimi zaman bu taraflar nedeniyle birbiriyle çelişen sorumluluklar taşırlar.

– Zorunlu ya da gönüllü olarak kurulan iş sağlığı hizmet birimlerindeki artış sonucu, iş sağlığı alanında çalışanların sayılarındaki artış.

– İş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bilimli yapıya dönüşmesi.

-Farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalıştıkları durumlarda, herkesin diğerinin görev, sorumluluk ve profesyonel standartlarını anlayacak ve kendi eylemine de temel olacak ortak değerler olmalıdır.

– Bu bağlamda iş sağlığı profesyonelleri ile ilgili “Uluslar arası İş Sağlığı profesyonelleri Etik Kodu” bazı temel etik ilke ve değerleri belirlemiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ