Kırmızı Baret | ISG Portalı

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir ?

  • 01 Ekim 2016
  • 1.809 kez görüntülendi.
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir ?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir ?

İş hayatımızın belki de en önemli evrakı diyebileceğimiz iş sözleşmelerinin çalışan ve işveren için ne gibi sorumluluklar getirdiğini bilmemiz iyi olacaktır. İş Sözleşmeleri içerisinde “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini” bu yazımızda sorumluluklarıyla birlikte incelemiş olacağız.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İşveren ve işçi arasındaki iş ilişkisinin belirli bir süre ile sınırlandırılmaması halinde doğan sözleşme türüne “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” denir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren ve işçi arasında birtakım hukuksal haklar doğmaktadır.

İhbar Tazminatı Hakkı

Örneğin çalışanın 01.01.2016 tarihinde işe girdiğini varsayalım ve işveren çalışanın 10.10.2016 tarihinde iş akdini fesih ettiğini düşünürsek belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalışanın ihbar tazminatı hakkı doğmuş bulunuyor.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine göre;

 (Sorumluluklar kısmı iscimahkemesi.com adresi kaynak alınarak yazıya eklenmiştir)

Belirli süreli iş sözleşmesi nedir ? Tıklayınız.

İşçinin Sorumlulukları:

1.1. Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

1.2. Personel görevin ifasında ve iş yerinin disiplininin sağlanmasında, şirketin talimatlarına iş veren tarafından belirtilen çalışma kurallarına, iş yerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayetle yükümlüdür.

1.3. Personel görev nedeni ile kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.

1.4. Personel işbu hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışması süresince, görevi nedeni ile haiz olduğu veya kendisine tevdi edilmiş, işverene veya iş yerine veya işverenin faaliyeti ile ilgili imalata ve ticarete dair sırları saklamak ve başkalarını bildirmemek zorundadır. İşveren ve iş yerine ait makine teçhizat ve benzeri alat ve edevatı, bilgi ve belgeleri işverenin izni olmaksızın başkalarına veremez. İş yerinde bulunan ve 3. şahısların işverene verdiği siparişler, yaptırdığı işler, yaptırdıkları imalata dair bilgi, belge veya alet veya edevatı işverenin, rakpilerine veya sair şahıs veya kuruluşlara veremez, bildiremez. Personelin görevi esnasında yaptığı veya yapacağı, oluşturacağı, her türlü buluş, yenilik ve teknik ve ticari geliştirme usul yöntem ve metodları işverene ait olacaktır. Personel yapacağı, gerçekleştireceği bu yenilik ve geliştirmeler için herhangi bir ek ücret veya menfaat talep edemez. Bu şekilde oluşan, teknik ve ticari vesair gelişmeler, yenilikler ile ilgili olarak personel işverenin veya işyerinin (firmanın) rakiplerine herhangi bir bilgi veremez.

1.5. Personel Görevde bulunduğu sürede işverenin yazılı izni olmadan herhangi bir başka bir kuruluşta görev yapamaz, çalışamaz, böyle bir kuruluştan kendi namına iş alamaz, kendi namına iş yeri kuramaz, faaliyette bulunamaz, başka şirket veya kuruluşa veya şirkete ortak olarak giremez, şirket kuramaz. İşbu hizmet akdinin herhangi bir şekilde sona ermesini takiben iş yerinden ayrılan personel, üç yıl süre ile işveren şirketin konusuna giren nev’iden işi, imalatı, ticareti, kendi hesabına yapamaz. Bu yolda iş yeri kuramaz veya başkaları ile adi veya ticari ortaklıklar kuramaz veya böyle bir şirkete ortak olarak giremez. İşbu hizmet akdinin herhangi bir şekilde sona ermesini takiben işten ayrılan personel, görevi süresince edinmiş veya kendisine tevdi olunmuş işverene veya işyerine ait imalata ve ticarete dair bilgiler sırlar veya sair her türlü bilgileri, işverenin rakiplerine veya başka şirket veya kuruluşlara veremez, başkalarını bu bilgilerden ve sırlardan faydalandıramaz, bu bilgi ve sırları kendi nam veya hesabına kullanamaz.

1.6. Personel, gerektiği takdirde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Personel, görülen işin niteliğinde benzer olması şartı ile işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde başka bir iş yerine nakledilebilir.

1.7. Personel işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personel işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personel ihtar edilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.

1.8. Personel ücretleri brüt ödenir. Personel yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.

1.9. Personel ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bir hafta içinde itirazda bulunmaması halinde bordroya kaldığı kabul edilir.

1.10. Personel istediğinde fazla çalışma yapmayı kabul eder, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı kabul eder, çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Fazla mesai yapması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin % 50 fazlası ödenir. Hafta içinde kendisine hafta tatili izni verilen personel için Pazar günü “iş günü” niteliğindedir.

1.11. Personel istemediğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.

1.12. Personel ikamet adresinde değişiklik olursa olsun, yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi iş yerindeki adresidir.

MADDE 2- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

2.1. İşveren, personele ücretini çalıştığı her ayı takip eden ilk haftası içinde ödeyecektir.

2.2. İşveren işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

2.3. Personelin ücretine zam yapmak işverenin takdirinedir.

2.4. İşveren personele evlilik halinde üç gün, ana, baba, kardeş, eş veya çocuklarının vefatı halinde üç gün eşinin doğum yapması halinde üç gün izin verir. Ancak bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir.

2.5. İşçinin talep ettiği ücretsiz izin yerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilmez. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilir.

MADDE 3- SÖZLEŞME SÜRESİ FESHİ VE TAZMİNATLAR

3.1. Taraflar, yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise, karşı tarafa herhangi bir tazminat ödemeden fesih hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşmenin 1.5. maddesinin b ve c fıkralarına personelce aykırı tutum içinde bulunulması, madde 1.5. b ve c fıkralarının ihlal edilmesi halinde işten ayrılan personel, işverene ayrıca 10 bin Euro tutarında fiks tazminat öder. Personel İşyeri Personel Disiplin Yönetmeliği hizmet akdinin devamı niteliğindedir.

3.2. Sözleşme, tarafları anlaşması halinde bitiş tarihinden önce feshedilebilir. Sözleşmenin bitim tarihinde, önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların anlaşması halinde, sözleşme aynı şartlarla uzar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ